Transferències positives en l'escriptura de textos entre el català, el castellà i l'anglés a partir del treball amb seqüències didàctiques.

Data d'actualització: 17/10/2014 01:16:58

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 40266
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/40266_transferencies.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=transferencies.mp4&resource_id=40266" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/40266_transferencies.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Language RSS Language
Clasification Unesco: Pedagogy
Description: Autor: España, Eduardo; Soler, Betlem; II Jornada experiències de plurilingüisme. Les llengües a les aules de primaria. València, 26 juny de 2014. Data: 2014. Resum: Exposició de treballs amb seqüències didàctiques a 5è de primària del ceip de Jaume I de Catarroja. Producció: Facultat de Magisteri (www.uv.es/magisteri)
Labels: educació; llengua; català; castellà; anglés; Eduardo España; Betlem Soler; formació del professorat; formació de mestres
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 643


No comments
related videos

Canciones para pensar la escuela

Autor: Barberá, Óscar ; VI Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2019. Data: 2019. Resum: Xarrada sobre cançons que parlen de l'escola. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Servicios

Informació sobre les biblioteques de la Universitat de València.

Touching Art: The Art Museum as a Picture Book and the Picture Book as Art

Autor: Nodelman, Perry ; The Child and the Book International Conference, València, 30 march - 1 april 2017. Data: 2017. Resum: Introductory Conference València, 30 de març de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La meua experiència en l'elaboració del TFG

Autor: Molina Alcalá, Estefania ; III Jornades de TFG. València, 3 i 4 de febrer de 2016. Data: 2016. Resum: Comunicació sobre el treball de Fi de Grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

¿Y a esto le llaman innovación?, ¿Por qué?

Autor: Salinas, Bernardino ; III Jornadas de innovación docente en la educación superior. Valencia, 15 julio de 2014. Data: 2014. Resum: Ponencia sobre como se decide cuando algo se considera o no innovación en docencia. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)