Mesa de Relatores

Data d'actualització: 30/05/2014 03:02:29

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 39113
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/39113_relatores.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=relatores.mp4&resource_id=39113" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/39113_relatores.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Language RSS Language
Clasification Unesco: Linguistics
Description: Autor: Milian, Marta; Sinner, Carsten; I Congrés Internacional sobre l'ensenyament de la gramàtica. Valencia, 27-28 febrer de 2014. Data: 2014 Resum: Síntesis reflexiva sobre los trabajos presentados en el Congreso. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: llengua; gramàtica; educació; Marta Milian; Carsten Sinner; formació del professorat; formació de mestres
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 709


No comments
related videos

El dibuix com a arma d'ensenyament

Autor: Capdevila, Roser; València, 20 d'octubre de 2015. Data: 2015. Resum: Xerrada a càrrec de Roser Capdevila. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La investigación - acción educativa según Lawrence Stenhouse: un paradigma para el TFG

Autor: Villacañas, Luís ; V Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2018. Data: 2018. Resum: Conferència sobre la investigació-acció educativa i el treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Paral·lelismes entre la Lomce i el No Children Left Behind nord-americà: crònica d'una mort anunciada

Autor: Barberá, Óscar; García, Vicent; Hernández, Francesc J. Data: 2013. Resum: Taula redona sobre les similituds entre la LOMCE i el No Children Left Behind nord-americà. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La escritura académica: aspectos básicos a tener en cuenta

Autor: Reyes, Agustín ; I Jornades Treball Final de Grau. València, 2-3 abril de 2014. Data: 2014. Resum: Ponència sobre com escriure un treball acadèmic. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y GARANTIA DE SUS DERECHOS

Autor: Martínez Martínez, Ricard; Jornada Internet segura. Aplicacions docents en educació, Facultat de Magisteri, 24 de febrer 2020. Data: 2020. Resum: Conferència sobre la protecció del menor. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)