Mesa de Relatores

Data d'actualització: 30/05/2014 03:02:29

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 39113
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/39113_relatores.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=relatores.mp4&resource_id=39113" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/39113_relatores.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Language RSS Language
Clasification Unesco: Linguistics
Description: Autor: Milian, Marta; Sinner, Carsten; I Congrés Internacional sobre l'ensenyament de la gramàtica. Valencia, 27-28 febrer de 2014. Data: 2014 Resum: Síntesis reflexiva sobre los trabajos presentados en el Congreso. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: llengua; gramàtica; educació; Marta Milian; Carsten Sinner; formació del professorat; formació de mestres
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 622


No comments
related videos

Canciones para pensar la escuela

Autor: Barberá, Óscar ; VI Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2019. Data: 2019. Resum: Xarrada sobre cançons que parlen de l'escola. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Del docent-reflexiu al mestre...

Autor: Villacañas, Luís ; Reyes, Agustín ; I Jornades Treball Final de Grau. València, 2-3 abril de 2014. Data: 2014. Resum: Ponència sobre el marc teòric i la metodologia del TFG i sobre la necessitat de unir la investigació i la docència. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

Servicios

Informació sobre les biblioteques de la Universitat de València.

Perseguint animals per la Barcelona literària

Conferència d'Ana Díaz-Plaja i Margarida Prats, de la Universitat de Barcelona, en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, en el marc de les I Jornades "Literatura, territori i educació" , el dia 24 d'abril de 2013. Producció: LABO - Facultat de Magisteri - Universitat de València

Touching Art: The Art Museum as a Picture Book and the Picture Book as Art

Autor: Nodelman, Perry ; The Child and the Book International Conference, València, 30 march - 1 april 2017. Data: 2017. Resum: Introductory Conference València, 30 de març de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)