Recursos

Data d'actualització: 03/12/2015 12:16:12

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 43901
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/43901_recursos.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=recursos.mp4&resource_id=43901" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/43901_recursos.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Not classified
Description: Informació sobre les biblioteques de la Universitat de València.
Labels: biblioteca, informació
Resolution:  1440 x 810  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 4989


No comments
related videos

Servicios

Informació sobre les biblioteques de la Universitat de València.

Investigació en educació ambiental i sostenibilitat

Autor: Calero, María ; Vilches, Amparo ; Morales, Antonio ; Huertado, Amparo ; Botella, Ana ; Isusi, Rosa ; I Congrés Investigació Educativa, València, del 12 al 15 de novembre de 2018. Data: 2018. Resum: Taula redona, València, 15 de novembre de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

DISEÑOS EXPERIMENTALES, CUASI... TFG

Autor: Gabaldón, Daniel ; VIII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 03 i 04 de febrer. Data: 2021. Resum: Conferència sobre dissenys experimentals, quasi esperimentals, i estudis pilot pre - experimentals en l'el·laboració del TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV

Ciutat i geografia literària

I Congés geografies literàries, conferència de Pascuala Morote, Universitat de València

Claves para reflexionar y promover la innovación docente en la Universidad.

Autor: Escudero, Juan Manuel ; III Jornadas de innovación docente en la educación superior. Valencia, 15 julio de 2014. Data: 2014. Resum: Ponencia sobre innovación docente en la Universidad. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)