DISEÑOS EXPERIMENTALES, CUASI... TFG

Data d'actualització: 09/02/2021 01:07:20

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 69655
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/69655_dissenygabaldon1.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=dissenygabaldon1.mp4&resource_id=69655" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/69655_dissenygabaldon1.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment::Training of teachers
Description: Autor: Gabaldón, Daniel ; VIII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 03 i 04 de febrer. Data: 2021. Resum: Conferència sobre dissenys experimentals, quasi esperimentals, i estudis pilot pre - experimentals en l'el·laboració del TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV
Labels: diseño experimental; TFG; mestres; magisteri; jornades
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 815


No comments
related videos

Canciones para pensar la escuela

Autor: Barberá, Óscar ; VI Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2019. Data: 2019. Resum: Xarrada sobre cançons que parlen de l'escola. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Del docent-reflexiu al mestre...

Autor: Villacañas, Luís ; Reyes, Agustín ; I Jornades Treball Final de Grau. València, 2-3 abril de 2014. Data: 2014. Resum: Ponència sobre el marc teòric i la metodologia del TFG i sobre la necessitat de unir la investigació i la docència. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

Servicios

Informació sobre les biblioteques de la Universitat de València.

Del docent-reflexiu al mestre...

Autor: Villacañas, Luís ; Reyes, Agustín ; I Jornades Treball Final de Grau. València, 2-3 abril de 2014. Data: 2014. Resum: Ponència sobre el marc teòric i la metodologia del TFG i sobre la necessitat de unir la investigació i la docència. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

Touching Art: The Art Museum as a Picture Book and the Picture Book as Art

Autor: Nodelman, Perry ; The Child and the Book International Conference, València, 30 march - 1 april 2017. Data: 2017. Resum: Introductory Conference València, 30 de març de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)