Investigació en resolució de problemes i tecnologia educativa

Data d'actualització: 13/12/2018 01:52:34

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 52702
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/52702_1taula14.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=1taula14.mp4&resource_id=52702" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/52702_1taula14.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Not classified
Description: Autor: Sanjosé, Vicente ; Arnau, David ; Sanz-García, Teresa ; Diago, Pascual ; I Congrés Investigació Educativa, València, del 12 al 15 de novembre de 2018. Data: 2018. Resum: Taula redona, València, 14 de novembre de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: investigació
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 540


No comments
related videos

El dibuix com a arma d'ensenyament

Autor: Capdevila, Roser; València, 20 d'octubre de 2015. Data: 2015. Resum: Xerrada a càrrec de Roser Capdevila. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Dónde innovar.Factores clave de la calidad del aprendizaje

Autor: Fernández,March; Amparo; IV Jornades d'innovació docent en l'Educació Superior, València,10 i 11 de juliol de 2017. Data: 2017. Resum: Conferència sobre la innovació i la qualitat de l'aprenentatge. València, 10 de juliol de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La meua experiència...

Autor: Cebrián, Mª Teresa ; Morillas, Cynthia ; Rangel, Eva Mª; Rubio, Alba; I Jornades Treball Final de Grau. València, 2-3 abril de 2014. Data: 2014. Resum: Taula redona sobre experiències d'antics alumnes fent el TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

La meua experiència en l'elaboració del TFG

Autor: Serralta, Celia ; II Jornades de TFG. València, 3 i 4 de març de 2015. Data: 2015. Resum: Comunicació de l'alumna Celia Serralta sobre el treball de Fi de Grau . Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

MÚSICA I EMOCIONS A L'AUDIOVISUAL D'ANIMACIÓ

Autor: Martínez, Mario ; taller d'ecinema organitzat per Paula Jardon el 18 d'octubre de 2021. Data: 2021. Resum: taller sobre música i emocions en l'audiovisual.Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)