Investigació en resolució de problemes i tecnologia educativa

Data d'actualització: 13/12/2018 01:52:34

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 52702
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/52702_1taula14.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clatorrc&path=/facmagisteri/&name=1taula14.mp4&resource_id=52702" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/52702_1taula14.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Not classified
Description: Autor: Sanjosé, Vicente ; Arnau, David ; Sanz-García, Teresa ; Diago, Pascual ; I Congrés Investigació Educativa, València, del 12 al 15 de novembre de 2018. Data: 2018. Resum: Taula redona, València, 14 de novembre de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: investigació
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 391


No comments
related videos

Poemania, un mosset de poesia per a encetar cada dia

Autor: Ballester, Anna; Aula de Lectura i Escriptura de la Universitat de València. Data: 2014. Resum: Xarrada sobre el llibre Poemania, una guia pràctica per llegir poesia. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

Transferències positives en l'escriptura de textos entre el català, el castellà i l'anglés a partir del treball amb seqüències didàctiques.

Autor: España, Eduardo; Soler, Betlem; II Jornada experiències de plurilingüisme. Les llengües a les aules de primaria. València, 26 juny de 2014. Data: 2014. Resum: Exposició de treballs amb seqüències didàctiques a 5è de primària del ceip de Jaume I de Catarroja. Producció: Facultat de Magisteri (www.uv.es/magisteri)

L'observació d'aula i la investigació de casos

Autor: Souto, Xosé ; II Jornades de TFG. València, 3 i 4 de març de 2015. Data: 2015. Resum: Taller del professor Xosé Souto sobre el treball de Fi de Grau . Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

I ara què? Continuant els estudis

Autor: Ibarra, Noèlia ; Vilches, Amparo ; Giner, Rosa ; I Jornades Treball Final de Grau. València, 2-3 abril de 2014. Data: 2014. Resum: Taula redona sobre les diferents possibilitats de continuar amb els estudis després de finalitzar el grau de Mestre. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).

From theoretical grammar to school grammar - and back

Autor: Hudson, Richard ; II International Conference on Teaching Grammar. València, 27-29 de gener de 2016. Data: 2016. Resum: Inauguració i conferència inaugural del II Congrés Internacional sobre l'Ensenyament de la Gramàtica. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)