Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s

Data d'actualització: 04/03/2013 10:10:53

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 32469
Creator: cream RSS carmurma
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/cream/32469_nathaliejas.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=carmurma&path=/cream/Atmosferas_Toxicas/&name=nathaliejas.mp4&resource_id=32469" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/cream/32469_nathaliejas.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Biochemical RSS Biochemical
Clasification Unesco: Agricultural sciences::Agronomy
Description: Autor: Jas, Nathalie; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: "Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s", organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: El seminari aborda l'exposició dels agricultors francesos als compostos d'arsènic usats en l'agricultura com a insecticides entre els anys 1890 i 1960. Diferents recerques històriques, dutes a terme en la dècada dels 80 del segle passat, van permetre, per un part, confirmar els efectes nocius d'aquesta pràctica sobre la salut humana i, per una altra, analitzar de quina manera van poder romandre invisibles, socialment, aquests problemes durant dècades. Data:2013 Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie)
Labels: Arsenic, arsenico, Farm Workers, agricultors, Health, salut, Atmosferes tòxiques, sfpie
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 617


No comments
related videos

Consideraciones odontológicas en pacientes con patología endocrino-metabólica

Autor: Silvestre Rangil, Javier; COnsideraciones odontológicas en pacientes con patología endocrino-metabólica; Fecha: 2013; Resumen: En este video docente explicaremos a grandes rasgos cómo se debe tratar a pacientes con estas patologías, entre las que incluimos la patología de la glándula tiroides, de la glándula paratiroides y de las glándulas suprarrenales; Producción: SFPIE (www.uv.es/sfpie)- VLC Campus.

Los programas universitarios para mayores en el marco de la docencia universitaria: El Reconocimiento docente.

Autor: Sitges, Esther; XIII Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores; Valencia, 21 de junio de 2013 Fecha: 2013 Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie) i VLC Campus(www.vlc-campus.com)

Ronda de Preguntas del Panel de Expertos 20:00 Jueves 20 de Junio

Autor: Civera-Mollá, Cristina; Cremades Rodríguez, Alejandro; Saval Pérez, José Miguel; Brú Ronda, Concepción; XIII Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores; Valencia; 20 de junio de 2013, Fecha: 2013; Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie) i VLC Campus(www.vlc-campus.com)

Tema 15-16, Parte 1: Derecho de seguros. Parte General.

Autor: González Castilla, Francisco; El Derecho Mercantil...Sin clases; Data: 2014; Resum: Claves para abordar, online, el estudio de los contenidos del programa de Derecho mercantil II, grupo Sin Docencia; Producció: SFPIE(www.uv.es/sfpie)-VLC Campus;

Entrevista projecte Investigació : "Quantificació aigua de boira en la Comunitat Valenciana"

Autor: Estrela Navarro, María José; Entrevista a María José Estrela (Professora del departament de Geografia de la Universitat de València i directora de la Unitat Mixta d'Investigació UV-CEAM: Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) on presenta el projecte d'Investigació "Quantificació de l'aigua de boira en la CV"; .Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)