Proporcionalitat i drets fonamentals en l’acció del Dret penal front la perillositat

Data d'actualització: 26/09/2017 09:52:24

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 49258
Creator: seminaridret RSS carceles
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/seminaridret/49258_seminaridretmarAluciamartinezeditado.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=carceles&path=/seminaridret/&name=seminaridretmarAluciamartinezeditado.mp4&resource_id=49258" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/seminaridret/49258_seminaridretmarAluciamartinezeditado.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Laws RSS Laws
Clasification Unesco: Juridical sciences and law::National law and legislation::Criminal law
Description: SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Març (29/03/2017): Proporcionalitat i drets fonamentals en l’acció del Dret penal front la perillositat Ponent: Lucía Martínez Garay (Dret penal, Universitat de València)
Labels: proporcionalidad, Derecho penal, derechos fundamentales
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 1554


No comments
related videos

Les taxes judicials

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (28/05/2014): Les taxes judicials Discussant: Carmelo Lozano Serrano (Dret financer i tributari, Universitat de València)

Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (31/05/2017): Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol Discussant: Patricia Llopis (Dret Processal, Universitat de València)

Les sentències del TEDH i la seua aplicació en l’ordenament espanyol

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET: - Abril (30/04/2014): Les sentències del TEDH i la seua aplicació en l’ordenament espanyol Ponent: Luis Jimena Quesada (Dret constitucional, Universitat de València). [Ponència: Las sentencias del TEDH y su aplicación en el ordenamiento español, per L. Jimena]

Arbitratge i mediació per la protecció dels usuaris de serveis bancaris client de banca

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Març (25/03/2015): Arbitratge i mediació per la protecció dels usuaris de serveis bancaris client de banca Discussant: Jaume Martí Miravalls (Dret mercantil, Universitat de València)

Preferentes, subordinadas y otras hierbas... ¿Dónde estaba el supervisor?

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (29/05/2013): Preferentes, subordinadas y otras hierbas... ¿Dónde estaba el supervisor? Ponent: Beatriz Belando Garín (Dret administratiu, Universitat de València). [Ponència: La regulación pública del mercado de valores a debate ¿Dónde está el supervisor?, per Beatriz Belando Garín ]