Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local

Data d'actualització: 21/05/2014 10:43:40

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 39039
Creator: PEREIRO CARCELES, MANUEL RSS carceles
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ca/carceles/39039_ponenteboixpalop.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=carceles&path=/&name=ponenteboixpalop.mp4&resource_id=39039" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ca/carceles/39039_ponenteboixpalop.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Laws RSS Laws
Clasification Unesco: Juridical sciences and law
Description: SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Novembre (27/11/2013): Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local Ponent: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València). [Ponència: Anàlisi del projecte de reforma local en clau econòmica, competencial i d’autonomia local]
Labels: seminari, dret, reforma local, gestión privada, servicios, autonomía local, derecho administrativo
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento (by)
Visits: 663


No comments
related videos

Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (31/05/2017): Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol Discussant: Patricia Llopis (Dret Processal, Universitat de València)

Teoría y triste realidad del non bis in idem en España

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Juny (26/06/2013): Teoría y triste realidad del non bis in idem en España Ponents: Juan Martín Queralt (Dret financer i tributari, Universitat de València) i Javier Boix Reig (Dret penal, Universitat de València). [Ponència (part 1): Delito fiscal y non bis in idem], por Javier Boix Reig] [Ponència (part 2): Ne bis in idem y relaciones entre Derecho penal y Derecho tributario], por Juan Martín Queralt]

Arbitratge i mediació per la protecció dels usuaris de serveis bancaris client de banca

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Març (25/03/2015): Arbitratge i mediació per la protecció dels usuaris de serveis bancaris client de banca Discussant: Jaume Martí Miravalls (Dret mercantil, Universitat de València)

Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (31/05/2017): Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol Ponent: Luis Enrique Nores (Dret del Treball, Universitat de València) [Ponència: Puntos críticos de la repercusión de las redes sociales en las relaciones laborales: aspectos individuales, colectivos y procesales, por Enrique Nores]

Teoría y triste realidad del non bis in idem en España

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Juny (26/06/2013): Teoría y triste realidad del non bis in idem en España Discussant: José Martín Pastor (Dret Processal, Universitat de València)