Les taxes judicials

Data d'actualització: 03/06/2014 04:46:54

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 39132
Creator: PEREIRO CARCELES, MANUEL RSS carceles
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ca/carceles/39132_domenechponent.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=carceles&path=/&name=domenechponent.mp4&resource_id=39132" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ca/carceles/39132_domenechponent.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Laws RSS Laws
Clasification Unesco: Juridical sciences and law
Description: SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET: - Maig (28/05/2014): Les taxes judicials Ponent: Gabriel Doménech Pascual (Dret administratiu, Universitat de València) [Ponència: Las tasas judiciales. Una valoración global, per G. Doménech]
Labels: seminari, dret, tasas judiciales, derecho administrativo, derecho financiero
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento (by)
Visits: 656


No comments
related videos

Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (31/05/2017): Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol Discussant: Patricia Llopis (Dret Processal, Universitat de València)

Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Novembre (27/11/2013): Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local Discussant: Zulima Pérez i Seguí (Dret constitucional, Universitat de Valencia)

Propietat intel·lectual de la producció acadèmica

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Setembre (25/09/2013): Propietat intel·lectual de la producció acadèmica Ponent: Jesús Olavarría (Dret mercantil, Universitat de València). [Ponència: Propiedad intelectual de la producción académica, por Jesús Olavarría]

Perspectives del federalisme possible a Espanya i repercusions en clau valenciana

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Març (26/03/2014): Perspectives del federalisme possible a Espanya i repercusions en clau valenciana. Discussant: Juan Climent Barberá (Dret administratiu, Universitat de València)

Proporcionalitat i drets fonamentals en l’acció del Dret penal front la perillositat

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Març (29/03/2017): Proporcionalitat i drets fonamentals en l’acció del Dret penal front la perillositat Discussant: Gabriel Doménech Pascual (Dret administratiu, Universitat de València)