¿De cuántas oportunidades y de cuánto tiempo dispone el Estado para determinar las deudas y responsabilidades de los ciudadanos?

Data d'actualització: 21/05/2014 11:02:13

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 39043
Creator: PEREIRO CARCELES, MANUEL RSS carceles
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ca/carceles/39043_discussantdomenech.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=carceles&path=/&name=discussantdomenech.mp4&resource_id=39043" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ca/carceles/39043_discussantdomenech.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Laws RSS Laws
Clasification Unesco: Juridical sciences and law
Description: SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Abril (24/04/2013): ¿De cuántas oportunidades y de cuánto tiempo dispone el Estado para determinar las deudas y responsabilidades de los ciudadanos? Discussant: Gabriel Doménech Pascual (Dret administratiu, Universitat de València)
Labels: seminari, dret, garantías públicas, deudas, responsabilidades, derecho administrativo
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento (by)
Visits: 715


No comments
related videos

Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Maig (31/05/2017): Problemes de prova i xarxes socials al Dret espanyol Discussant: Patricia Llopis (Dret Processal, Universitat de València)

Proporcionalitat i drets fonamentals en l’acció del Dret penal front la perillositat

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Març (29/03/2017): Proporcionalitat i drets fonamentals en l’acció del Dret penal front la perillositat Ponent: Lucía Martínez Garay (Dret penal, Universitat de València)

La nova ordenació dels òrgans de regulació econòmica a Espanya

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Febrer (26/02/2014): La nova ordenació dels òrgans de regulació econòmica a Espanya Discussant: María José Alonso (Dret administratiu, Universitat de València)

Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Novembre (27/11/2013): Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local Ponent: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València). [Ponència: Anàlisi del projecte de reforma local en clau econòmica, competencial i d’autonomia local]

Les webs d’enllaços i la propietat intel·lectual en la jurisprudència europea

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Setembre (27/09/2017): Les webs d’enllaços i la propietat intel·lectual en la jurisprudència europea. Ponent: Patricia Llopis Nadal (Dret processal, Universitat de València) [Ponència: La configuració del règim jurídic de responsabilitat dels enllaçadors d’Internet mitjançant la recent jurisprudència del TJUE, per Patricia Llopis Nadal]