Juli Aguado. ADL Ajuntament de Catarroja

Data d'actualització: 27/02/2013 04:35:10

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 32232
Creator: OBIOL FRANCES, SANDRA RSS aofran
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ao/aofran/32232_muntatgejuli__youtube_h264_720p.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=aofran&path=/&name=muntatgejuli__youtube_h264_720p.mp4&resource_id=32232" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ao/aofran/32232_muntatgejuli__youtube_h264_720p.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Sociology RSS Sociology
Clasification Unesco: Sociology
Description: Perfil professional: Agent de Desenvolupament Local.Àmbit metropolità. Projecte d'innovació docent "L'ofici de la Sociologia"
Labels:
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento (by)
Visits: 541


No comments
related videos

Carmina Moya. Ajuntament de València

Perfil professional: Tècnica en Estadística Projecte d'innovació docent "L'ofici de la Sociologia"

L'ofici de la Sociologia: Agent de Desenvolupament Local.

L'ofici de la Sociologia Perfil professional: Juli Aguado. Agent de Desenvolupament Local. Abril 2012

L'ofici de la Sociologia. Tècnica d'Estadística

L'ofici de la Sociologia Perfil professional: Carmina Moya. Tècnica municipal en estadística. Abril 2012

Xavi Ginés. ADL Ajuntament Benlloch

Perfil professional: Agent de Desenvolupament Local.Àmbit rural. Projecte d'innovació docent "L'ofici de la Sociologia"

L'ofici de la Sociologia: Investigador en migracions

L'ofici de la Sociologia Perfil professional: Luis Cie. Investigador en migracions. Abril 2012