Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
seminarisobremetodesiinvestigacionsendiscriminacioracialietnica.mp4 (Mètodes i investigacions en discrimació racial i ètnica)
Autor: García Añón, José; Guardiola García, Javier; Serra Cristóbal, Rosario Fecha: 2010-02-23 Producción: Unitat d'Innovació Docent de la Facultat de Dret de la Universitat de València (uv.es/legalskills) ; (uv.es/innodret) Resumen: Seminari sobre mètodes i investigacions en discrimació racial i ètnica. Projecte d'investigació sobre l'ús del perfil ètnic en Europa. Institut Universitari de Drets Humans. Facultat de Dret. Universitat de València. Duración: 1H 25M


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?