Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
taller_fuentes_goranrollnert.mp4 (Taller interdisciplinar de Fonts del Dret a la titulació ADE-Dret- Sesión II)
Autor: VVAA ; Seminari interdisciplinar de Fonts del Dret - Jurisprudència. Fecha: 2009-12-14 Producción: Unitat d'Innovació Docent de la Facultat de Dret de la Universitat de València (uv.es/legalskills) ; (uv.es/innodret) Resumen: El valor de la Jurisprudència: El valor davant dels tribunals de la doctrina del Tribunal Constitucional. El valor de la Jurisprudència a l'Ordre Penal. Tomàs Salvador Vives Antón. Ponència: El valor de la Jurisprudència a l'Ordre Social. Amparo Esteve Segarra. Duración: 1H 33M


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?