Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
videowebpostgradoubicacion.mp4 (Ubicacion del Institut)
Autor: Fecha: 2009 Producción: Unitat d'Innovació Docent de la Facultat de Dret de la Universitat de València (uv.es/legalskills) ; (uv.es/innodret) Resumen: Ubicació del Institut Universitari de Drets Humans de la Facultat de Dret de la Universitat de València Duración: 1 M


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?