Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
confhectorruiz.mp4 (Ensenyament i aprenentatge informats per l'evidència científica)
Autor: Ruiz, Héctor ; Sessió de presentació del MUIDE. Data: 2021. Resum: Sessió de presentació del Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques (MUIDE) sobre l'aplicació de l'evidència científica en l'ensenyament i l'aprenentatge. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?