Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
vseminarioconveniomapaescolar.lasegregaciAnescolarenlasociedadespaAola.mp4 (V seminario Convenio Mapa escolar. La segregación escolar en la sociedad española)
La segregación escolar en la sociedad española: escuelas para ricos y escuelas para pobres sostenidas con dinero público. A càrrec de Francisco J. Murillo, professor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Presenta Sandra García de Fez, professora contractada doctora de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i membre de l’equip d’investigació del conveni Mapa Escolar.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?