Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
auscultacioncardiacavalencia16.mp4 (Auscultació cardíaca)
Autor: Pascual Mora, María; Aldasoro Celaya, Martín; Vallés Marti, Lilian Soraya; Pineda Merlo, Begoña Serie: Auscultación cardiaca Data: 2021 Resum: El vídeo proporciona a l'estudiant la visualització de la pràctica d'auscultació cardíaca, amb la finalitat que puguin aprendre a realitzar-la, mitjançant la visualització de les zones on es troben localitzats els focus d'auscultació valvular i el reconeixement dels sorolls cardíacs. Aquesta tècnica és de gran importància per a l'estudiant per la seva àmplia utilització en clínica. Música: Plaidness by Francis Preve Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?