Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
valera.mp4 (Vinculació “Join” de taules a una capa cartogràfica)
Autor: Valera Lozano, Antonio Serie: GeoVideos Data: 2021 Resum: Un procediment bàsic a l'hora d'elaborar cartografia temàtica amb Sistemes d’Informació Geogràfica és vincular informació procedent d'estadístiques, de laboratori o de treball de camp a una capa de geometries (punts, línies o polígons). L'objectiu d'aquest video es explicar com es fà eixe vincle i què aspectes fonamentals s'hauran de tindre en compte per a fer-ho. Música: Plaidness by Francis Preve Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?