Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
lesartsalescola.mp4 (Les arts a l'escola)
Curtmetratge de ficció realitzar per Mireia Martínez, Clara Martínez, Isabel Pregun, Héctor Roig i Sara Ruíz. Projecte d'Innovació Docent UV-SFPIE PID-191097854. Art i Educació. Indagació en aprenentatges formals mitjançant les arts.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?