Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
acabaramblesquarantenes.mp4 (Seminari “Acabar amb les quarantenes: Repensar la protecció contra les epidèmies al port de Lisboa (1901-1945)”)
CICLE: “SALUT PÚBLICA, COMUNICACIÓ I HISTÒRIA: ELS REPTES D’UNA PANDÈMIA” Seminari impartit per Celia Miralles Buil


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?