Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
PA04_video_18-19_majatu_v8abril.mp4 (El catabolisme dels glúcids)
Autors: Jaren Tutusatus, Vinyet; Ordaz Cruz, María; Coleto Muñoz, Diego; Data: 2019 Resum: Els aliments de la nostra dieta són digerits per extraure molècules que ens aporten nutrients, directament, o energia. L’energia l’obtenim per la descomposició d’algunes molècules, principalment glúcids, que han de passar per una sèrie de reaccions enzimàtiques al citoplasma i als mitocondris per proporcionar l’energia, en forma d’ATP, que la cèl·lula necessita. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) Música: BDKSonic-Etheral Corporate Logo / Matti Paalanen_ Audio Logo / General fuzz-Comfort zone


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?