Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
diagnosticodelavitalidadpulpar.mp4 (Diagnóstico de la vitalidad pulpar)
Autor:Llena,C, Melo,A; Calabuig,P; Llambés,G Forner,L; Rodríguez-Lozano FJ. Data: 29 de junio de 2019 Resum: Se presentan los pasos para el diagnóstico de l vitalidad pulpar con imágenes, textos y en lengua de signos. Producció:Xarxa d ́Innovació Docent; Producció de material docent per a persones sordes en l’àmbit de la patologia i la terapèutica dentàries; Departament d´Estomatología Universitata de València


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?