Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
innovaciAalmAndelapilotavalenciana.mp4 (Innovació al món de la Pilota Valenciana de Ignacio Vila Calatayud)
Títol: Innoavació al món de la Pilota Valenciana. Autor: Ignacio Vila Calatayud. Assignatura: Innovació Docent i Iniciació a la investigació educativa.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?