Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
play_49465.jpg (I Trobada d'Intercanvi, d'Experiències i d'Innovació)
I Trobada d'intercanvi, d’experiències i d’innovació, València, 29, 30 de juny i 1 de juliol. Data: 2017. Resum: Conferències i comunicacions al voltant de la innovació educativa en diferents nivells educatius. València, 29, 30 de juny i 1 de juliol. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri) Objectius de la Trobada 1. Donar a conèixer experiències didàctiques a l’Educació Infantil i a les àrees de Coneixement del medi i Ciències Socials a Educació Primària i Secundària (Obligatòria, Post-obligatòria). 2. Crear un espai de debat sobre el significat d’innovar i investigar al sí de l’aprenentatge de l’alumnat en relació amb l’explicació del món actual. 3. Crear una xarxa de professorat i grups de treball que desenvolupe projectes i Unitats Didàctiques de caire innovador. 4. Fer visible per mitjà de la publicació de les actes els treballs dels professors a l’aula (difusió de les experiències i activitats a la pàgina web socialsuv.org)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?