Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
microscopi_val.mp4 (Maneig del Microscopi Ã’ptic)
Autor: Serna García, Eva; Megías Vericat, Javier; San Miguel Diez, Teresa; Serie: Recursos didácticos y complementarios para estudiantes de Biología Data: 2017 Resum: Aquest projecte està orientat a l'alumnat de la Unitat de Biologia del Departament de Patologia pertanyent als graus de Ciències de la Salut. Un dels objectius que perseguix és, d'una banda facilitar material complementari multimèdia per a preparar i entendre millor les pràctiques de laboratori, i d'altra banda, consolidar els coneixements que es desenvoluparan al llarg de la mateixa. Amb esta finalitat, el present vídeo descriu de manera virtual el maneig del microscopi òptic. Música: It's Crazy by Mise Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?