Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
47339 (I Jornada Experiències de plurilingüisme a l'aula d'infantil)
I Jornada Experiències de plurilingüisme a l’aula d’infantil, València, 8 de juny de 2013. Data: 2013. Resum: Els centres educatius del nostre país han iniciat el camí d’un canvi cap a un sistema educatiu plurilingüe. Aquest itinerari ha començat de la mà d’un decret inconcret en aspectes pedagògics pel que fa a la introducció d’una tercera llengua i incert respecte a l’ús i el foment de la llengua pròpia. És sabut que l’escola valenciana ha estat la introductora d’un seguit de pràctiques escolars innovadores i, a hores d’ara, ben arrelades, que mostren que només és possible el plurilingüisme des del bilingüisme ben construït, plantejat des d’una metodologia d’immersió lingüística i que té com a eix vertebrador el valencià. És un fet que el col·lectiu d’ensenyants i els investigadors universitaris continuem treballant per a fer possible una educació plurilingüe de qualitat. En aquest marc de treball i de compromís, s’inscriuen les activitats d’aquesta Jornada, adreçades fonamentalment a ensenyants d’educació infantil i estudiants interessats, amb propostes i reflexions sobre experiències d’aula en contextos significatius d’aprenentatge de llengües. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?