Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
47099 (IV Jornades d’Experiències Plurilingües: La integració de llengües i continguts en una escola plurilingüe)
IV Jornades d'Experiències Plurilingües. La integració de llengües i continguts en una escola plurilingüe, València, 19-21 de setembre de 2016. Jornades d’experiències plurilingües, que, al llarg de tres sessions consecutives, ens mostren un ventall de possibilitats didàctiques. La integració de les llengües vehiculars o d’instrucció en els processos d’ensenyament/aprenentatge és una premissa àmpliament assumida per la comunitat educativa. Envers aquest horitzó hem estat avançat els darrers anys, malgrat les múltiples dificultats que han condicionat, i condicionen encara, l’activitat professional dels docents. Ací i enllà s’han assajat diverses vies de reflexió, metodologia i pràctica d’aula, a fi d’aconseguir un entorn multilingüe per a l’escola valenciana. Es tracta d’adaptar els nostres hàbits de treball als reptes comunicatius d’una societat culturalment i lingüística més diversa. Aquesta manera d’entendre la coexistència de les llengües de l’educació no s’ha exhaurit, ni de bon tros. De fet, podríem afirmar que a penes n’hem esbossat els preliminars. Les llengües a més de tenir valors simbòlics innegables, són instruments o camins per a la comunicació: són les vies per on ens arriba el coneixement. Hem de plantejar-nos que la integració de llengües és el vessant extern d’una integració més profunda: la d’aquestes i els continguts, en el benentès que els continguts tampoc no són ens abstractes que puguen existir separats del revestiment verbal. Data: 2016. Resum: Inauguració, conferències, taules redones i cloenda de les IV Jornades d'Experiències Plurilingües. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?