Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
46578 (IV Jornades d'Estudiants L'HORT 2.0 / IEDUCARTS: la diversitat com a ferramenta)
IV Jornades d'Estudiants L'HORT 2.0 / IEDUCARTS: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Aquestes Jornades tenen com a objectiu difondre les propostes realitzades pels alumnes en el marc de les assignatures que formen part dels projectes desenvolupats durant el curs acadèmic 2015-2016, afavorint així la implicació de l'alumnat en el procés d'aprenentatge. Les Jornades s'estructuren en quatre blocs temàtics: Ciències i Matemàtiques, Ciències Socials i Educació en Valors, Educació Artística i Llengua i Literatura.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?