Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
BioAPS_1.mp4 (El procés de la glicosilació)
Autor: García, Balma; Dumitru, Cristina; Moreno, Lledó; Data: 2016 Resum: La síntesi d’algunes proteïnes es produeix associada al reticle endoplasmàtic rugós. En paral·lel a aquest procés té lloc la glicosidació, addició de cadenes curtes de glúcids a alguns aminoàcids. Quan acaba el procés de la traducció, les proteïnes van al complex de Golgi per completar el procés de glicosilació. Producció: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (http://www.uv.es/cfq)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?