Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
cultura_go_hq.mp4 (La Universitat de València i la Diputació de València oferiran formació sobre transparència política en 15 municipis valencians)
Professors universitaris experts en aquesta matèria impartiran conferències sobre transparència, participació i rendició de comptes en la gestió local. L'objectiu d'aquestes jornades és formar a representants electes i tècnics municipals, així com a la ciutadania en general, sobre polítiques de Govern Obert.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?