Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
pletismografia_val.mp4 (Efecte de les hormones femenines sobre el flux sanguini mesurat per pletismografia)
Autor: Mauricio Aviñó, María Dolores; Vallés Martí, Soraya; Aldasoro Celaya, Martín; Vila Salinas, José; Serie: Recursos didàctics per a estudiants de Fisiologia Data: 2016 Resum: Aquest projecte està orientat a alumnes de Fisiologia de qualsevol Grau de Ciències de la Salut. L’objectiu general és integrar dos grans blocs temàtics de la fisiologia humana, com són el sistema cardiovascular i l’endocrí, ajudant a l’alumne a tindre una visió més global de la fisiologia. El projecte té com a objectiu específic analitzar si el flux sanguini pot variar en funció de la concentració d’hormones femenines. Per a comprovar-ho, els alumnes entren virtualment en un laboratori d’investigació, aprenen el maneig d’una tècnica (la pletismografia) i es familiaritzen amb el mètode científic. Música: It's Crazy by Mise Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?