Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
vicentebellver.mp4 (roblemes jurídics al voltant de la maternitat subrogada)
SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: Octubre (28/10/2015): Problemes jurídics al voltant de la maternitat subrogada Ponent: Vicente Bellver Capella (Teoria del Dret, Universitat de València)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?