Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
play_43502.jpg (III Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües en l'educació primària i secundària)
III Jornades d'Experiències Plurilingües. La integració de llengües en l'educació primària i secundària, València, 14-16 de setembre de 2015. Jornades d’experiències plurilingües, que, al llarg de tres sessions consecutives, ens mostren un ventall de possibilitats didàctiques. En primer lloc, fem una ullada a l’experiència basca respecte a la conciliació de la identitat lingüística patrimonial i les competències funcionals en altres llengües, amb les quals el nen o la nena conviuen fins a fer-les també seues. Portem després aquest plantejament a casa nostra. Completem la visió experta amb l’exposició d’algunes experiències reeixides i el debat al voltant de les oportunitats i riscos que entranya el multilingüisme. Finalment, aprofundim en la proposta d’ensenyament integrat de llengües que postula el moviment Escola Valenciana. I coneixem de primera mà les línies generals que, en matèria de llengües, conformaran la política educativa del nou govern valencià. Data: 2015. Resum: Inauguració, conferències, intervencions, taula redona i clausura de les III Jornades d'Experiències Plurilingües. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?