Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
marteresabasc.mp4 (La integració de llengües en el sistema educatiu basc: disseny, experiències, resultats)
Autor: Pérez, Mar ; Ruiz, Teresa ; III Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües en l'educació primària i secundària, València, 14-16 de setembre de 2015. Data: 2015. Resum: Conferència sobre el disseny i les experiències de la integració de llengües en el sistema educatiu basc, València, 14 de setembre de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?