Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
saler_castellano.mp4 (Muestreo en ambientes acuáticos (I))
utor: Ortells, Raquel; García,Eduardo; Rodrigo,Tonyi; Resumen: tècniques bàsiques de recollida de dades i mostreig d'organismes planctònics i macroinvertebrats d'aigües lòtiques. Fecha:2015/04/11 Produccion: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner(www.uv.es/cfq), Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València, Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?