Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
riba_cast.mp4 (Muestreo en ambientes acuáticos(II))
Autor: Ortells, Raquel ; García, Eduardo ; Rodrigo, Tonyi ; Resumen: tècniques bàsiques de recollida de dades i mostreig d'organismes planctònics i macroinvertebrats d'aigües lèntiques. Fecha:2015/11/04 Produccion: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner(www.uv.es/cfq), Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València, Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa(www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?