Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
integracioanglespsafont.mp4 (La integració de l'anglès en un espai multilingüe amb llengua pròpia: el cas valencià)
Autor: Safont, Pilar ; III Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües en l'educació primària i secundària, València, 14-16 de setembre de 2015. Data: 2015. Resum: Conferència sobre les investigacions i conclusions de la professora Safont al voltant del multilingüisme en el cas valencià, València, 15 de setembre de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?