Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
play_43317.jpg (III Jornades d'estudiants: Intercanvi d'Experiències d'Innovació Docent. L'HORT 2.0 / IEDUCARTS)
III Jornades d'estudiants: Intercanvi d'Experiències d'Innovació Docent L'HORT 2.0 / IEDUCARTS, València, 6-7 de juliol de 2015. Aquestes Jornades tenen com a objectiu difondre les propostes realitzades pels alumnes en el marc de les assignatures que formen part dels projectes desenvolupats durant el curs acadèmic 2014-2015, afavorint així la implicació de l'alumnat en el procés d'aprenentatge. Les Jornades s'estructuren en quatre blocs temàtics: Ciències i Matemàtiques, Ciències Socials i Educació en Valors, Educació Artística i Llengua i Literatura.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?