Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
experiencia.mp4 (La meua experiència en l'elaboració del TFG)
Autor: Saporta, Vicente ; Boronat, Júlia ; II Jornades de TFG. València, 3 i 4 de març de 2015. Data: 2015. Resum: Comunicació dels alumnes Vicente Saporta i Júlia Boronat sobre el treball de Fi de Grau . Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?