Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
40867 (XV CONGRÉS SDELL)
Data: 2014. Resum: XV Congrés Internacional de la SDELL: Reptes en l'adquisició de les literatures i les llengües en l'era digital. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?