Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
mesa1.mp4 (Qué ha de saber un docente?)
Autor: Jardón Giner, Paula; Muñoz, Anna; Daza, Rafael; Martínez, Àngels; Giménez, Elena; Rodrigo, Carmen; Asensi, Juanjo; Vicens, Joan; Jaen, Carla; Què ha de saber un docent? Fecha: 2013 Resumen: Primera part del grup de discussió sobre la docència en Secundària en la que participaren professors i alumnes del màster de formació de professorat de Secundària. ; Producción:Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie) i VLC Campus(www.vlc-campus.com)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?