Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
uekoetter_1.mp4 (Urbanity Spoiled. Pollution in the City in and beyond the Age of Smoke(1 de 2))
Autor: Uekoetter, Frank; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: Salut ambiental i ocupacional en l'era industrial, organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: Frank Uekoetter exposa els problemes de salut per als ciutadans causats per la polució ambiental en lo que denomina com "Era del Fum" Data:2013 Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?