Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
mjestrela.mp4 (Entrevista projecte Investigació : "Quantificació aigua de boira en la Comunitat Valenciana")
Autor: Estrela Navarro, María José; Entrevista a María José Estrela (Professora del departament de Geografia de la Universitat de València i directora de la Unitat Mixta d'Investigació UV-CEAM: Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) on presenta el projecte d'Investigació "Quantificació de l'aigua de boira en la CV"; .Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?