Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
Copy_of_tastallengues.mp4 (Tastallengües)
El Tastallengües és un projecte del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València per a l'acolliment lingüístic dels estudiants d'intercanvi i per a la promoció del plurilingüisme entre la comunitat universitària.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?