Cómo bajar actividades JClic

Data d'actualització: 04/03/2011 01:48:13

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 23298
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/23298_como_bajar_actividades_jclic.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/lliurex/&name=como_bajar_actividades_jclic.mp4&resource_id=23298" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/23298_como_bajar_actividades_jclic.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Video tutorial que explica el procedimiento para bajar actividades educativas JClic desde Zona Clic en soporte Lliurex.
Labels: material educativo infantil primaria
Resolution:  1680 x 1024  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 1061


No comments
related videos

VĂ­deo tema 8

VĂ­deo tema 8

Crear conceptes i proposicions

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.

Realidad aumentada (II)

Elaborar actividad realidad aumentada con WallaMe.

Cómo diseñar actividades de asociación simple con JClic

Videotutorial que muestra el procedimiento para diseñar actividades de asociación simple con JClic Author

Guardar i exportar mapes

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com exportar mapes conceptuals a diferents formats amb Cmap Tools.