Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
futurescola.mp4 (Pel futur de l'escola pública en valencià)
Autor: Moreno, Vicent ; Alonso, Pedro Luís ; Miralles, Vicent ; Monfort, Manuel Data:2014. Resum: Taula redona amb represenats de FAPA-València, Escola Valenciana i la Facultat de Magisteri de la UV. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?