Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
chantal_ferrer.mp4 (Aula Experimenta y las Maletas de Física: Una realidad en la cooperación Universidad-Secundaria)
Autor: Ferrer, Chantal; II Trobades d'Intercanvi d'Experiències Educatives Universitat-Secundaria, Valencia 27 Abril de 2012. Fecha: 2012 Resumen: Ponencia titulada "Aula Experimenta y las Maletas de Física: Una realidad en la cooperación Universidad-Secundaria" a cargo de Chantal Ferrer (PDI Titular de Fisica Aplicada i Electromagnetisme, Universitat de València); Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (SFPIE). Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia de la UV (CREAM). (www.uv.es/sfpie)(http://cream.uv.es)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?