Ferramentes I

Data d'actualització: 03/06/2011 06:00:28

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24231
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24231_tutorial9v.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/valenciano/&name=tutorial9v.mp4&resource_id=24231" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24231_tutorial9v.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.
Labels: cmap
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 286


No comments
related videos

VĂ­deo tema 10

VĂ­deo tema 10

Agregar e importar recursos

Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica cómo agregar recursos a conceptos en los mapas del software Cmap Tools.

Horario con pictogramas

Generador de horarios de ARASAAC

af

sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd sdf sdff sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdff sdf

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.