Ferramentes I

Data d'actualització: 03/06/2011 06:00:28

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24231
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24231_tutorial9v.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/valenciano/&name=tutorial9v.mp4&resource_id=24231" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24231_tutorial9v.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.
Labels: cmap
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 255


No comments
related videos

Crear un nou mapa

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un nou cmap i la ventana Vistes

Realidad aumentada (I)

Crear actividad de realidad aumentada con WallaMe.

Cómo diseñar un crucigrama con JClic

Videotutorial que explica cómo diseñar un crucigrama con JClic en entorno Lliurex

Herramientas II

Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica el funcionamiento de la grabadora de pasos y el creador de presentaciones del software CMap Tools.

Guardar y exportar mapas

Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica el procedimiento para guardar los mapas conceptuales y exportarlos a diversos formatos con el software Cmap Tools.