Crear conceptes i proposicions

Data d'actualització: 03/06/2011 04:49:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24223
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24223_tutorial3v.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/valenciano/&name=tutorial3v.mp4&resource_id=24223" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24223_tutorial3v.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.
Labels:
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 166


No comments
related videos

Descàrrega i instal·lació

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com descarregar i instal·lar el software Cmap Tools

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.

Crear conceptes i proposicions

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.

Cómo diseñar actividades de asociación simple con JClic

Videotutorial que muestra el procedimiento para diseñar actividades de asociación simple con JClic Author

CUENTO CON PICTOGRAMAS

Elaborar el cuento con apoyo de pictogramas.