Descàrrega i instal·lació

Data d'actualització: 03/06/2011 04:49:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24221
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24221_tutorial1v.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/valenciano/&name=tutorial1v.mp4&resource_id=24221" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24221_tutorial1v.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com descarregar i instal·lar el software Cmap Tools
Labels:
Resolution:  640 x 480  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 211


No comments
related videos

Realidad aumentada (I)

Crear actividad de realidad aumentada con WallaMe.

Descàrrega i instal·lació

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com descarregar i instal·lar el software Cmap Tools

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.

Crear conceptes i proposicions

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.

nodes imbricats

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear i eliminar nodes imbricats a mapes conceptuals creats amb Cmap Tools.